Strona główna | Szkoła | ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W CZASIE EPIDEMII
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W CZASIE EPIDEMII

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W CZASIE EPIDEMII

 

Informacje MEN w sprawie zasad bezpieczeństwa higienicznego w czasie pandemii w temacie powrotu do SMS :

  1. https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow
  2. Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.:https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020 
  3. Zwracamy uwagę na możliwość korzystania z bezpłatnej aplikacji ProteGO Safe –  powiadamia o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Jest bezpłatna, dobrowolna i bezpieczna. Może skutecznie zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jest jednak jeden warunek: powinno z niej korzystać możliwie najwięcej osób.

4. Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dyrektor szkoły lub placówki może zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Przepisy ułatwią dyrektorowi zawieszenie zajęć odpowiednie do zaistniałej sytuacji, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Będzie można zawiesić wszystkie zajęcia lub poszczególne, również dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki. Link: https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-szkol-nowe-akty-prawne