Strona główna | Slider | Nagroda za talent i ciężką pracę.
Nagroda za talent i ciężką pracę.

Nagroda za talent i ciężką pracę.

 

29 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Na auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, wręczał dyplomy najzdolniejszym uczniom z województwa. Wśród nich znalazł się Dawid Reichel, uczeń i zawodnik Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZPRP w Gdańsku.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Nagrodzona została nie tylko ciężka praca, jaką młodzi ludzie włożyli w naukę, ale i poświęcenie związane z rozwijaniem zainteresowań.

Dawid jest uczniem II klasy NLO SMS ZPRP Gdańsk, zawodnikiem SPR Energa Wybrzeże Gdańsk oraz reprezentantem Polski na poziomie kadr młodzieżowych. Umiejętności sportowe w klubie jak i szkole nabywa pod okiem Trenera Marcina Pilcha, a nad poziomem edukacji czuwa Pani Wychowawczyni Dorota Raszke. Jego średnia uzyskanych ocen uzyskanych w klasie I  to 6.0.